Dersler

Tüm dersler alanlara göre profesyonel ölçülerle belirlenir. Dersler öğrencinin öğrenme yetenekleri ölçüsünde işlenir. Öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmeden diğer konulara geçilmez.Tüm konular işlenerek öğrencinin bilgi eksiği olmadan sınavlara girmesi sağlanır.