Ödev Kontrol Sistemi

Her ders için özel hazırlanmış ödev kitapçıkları ders öğretmeni tarafından öğrencilere yıllık ders işleme sırasına göre verilir. Bu kitapçıklar, ilgili öğretmenler tarafından sürekli kontrol edilir. Böylece konu ile ilgili eksiklikler tespit edilerek giderilmesi sağlanır.