Sınıfların Oluşumu

Boğaziçi Eğitim Kurumlarında kayıtlı tüm öğrencilere dersler başlamadan önce Sınıf Belirleme Sınavı (SBS) adı altında bir sınav uygulanır. Bu sınavın sonuçlarına göre bireysel birikimleri ve öğrenme hızları birbirine yakın olan öğrenciler belirlenerek aynı sınıfa yerleştirilir.
Her öğrenci kendisiyle aynı bilgi seviyesine sahip, tercihleri aynı alana ait arkadaşlarıyla homojen sınflarda eğitim görmeye başlar. Bu uygulama sonucu öğretmenler, sınıfın eksikliklerini en iyi şekilde gidermenin metotlarını o sınıfın özelliklerine göre belirler.
Sınıfların oluşumu bittiğinde öğrenme yetenekleri aynı olan öğrenciler toplam sayısına bakılmaksızın en fazla 18 kişilik dersliklerde eğitimlerine devam ederler.