Danışmanlık

Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Danışman öğretmen o sınıfa ait tüm istatistikleri çıkarır, ders ders başarı grafiği hazırlar, devamsızlık takibi yapar, eksiklikleri belirler. Derslerin ne ölçüde kavrandığını kontrol eder, hedef ve ideallere uygun davranış şekilleri belirler ve tüm sorunların çözümünde bire bir destek olur. Danışman öğretmen velilerle devamlı iletişim halindedir.